Yardım
Başvur
Oylama Yapısı
Önemli Tarihler
Ödüller

ÜYELİK ve KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

SpotlighterApp uygulaması ve Spotlighter.app internet sitesi adresi (“İnternet Sitesi”) üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmadan önce Üye Kullanıcıların (“Üye”) işbu Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Sözleşme içerisinde yer alan Kullanım Şartları, Üye statüsünde olmayan diğer Kullanıcı ve Ziyaretçiler için de geçerlidir. Web Sitesini ziyaret ettiğiniz, kullandığınız ve Siteden yararlandığınız sürece statünüze uygun düştüğü ölçüde işbu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Bu kapsamda; bu Kullanım Şartları (tek tek Topluluk Kuralları, “Şartlar” veya “Sözleşme” ile birlikte) Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş. (“Şirket” veya “Spotlighter”) ile siz ve bireysel kullanıcı arasındadır ve Spotlighter internet sitesinde veya (her biri bir “Uygulama” ile birlikte) ve Spotlighter tarafından sahip olunan veya kontrol edilen diğer tüm web sitelerini veya diğer çevrimiçi özellikleri Spotlighter web sitesini veya mobil yazılım uygulamaların kullanımını içerir.

 

 

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

 

İşbu sözleşmenin konusu, Üyenin İnternet Sitesinde hesap açmasına müteakip internet sitesi genel kullanım koşullarının belirlenmesi ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tespitidir.

MADDE 2. SPOTLIGHTER HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Spotlighter dijital dünyada gençlerin hakimiyetinin olduğu yeni bir medya kanalıdır. Sosyal medya özelliklerinin en keyiflilerini barındırmanın yanı sıra en başından beri odağı yetenek keşfetmeye ve onları geliştirmeye yönelik olmuştur.

 

 

Spotlighter yer, zaman ve mekân fark etmeden dünyanın her köşesindeki yeteneğe spot ışığı tutmayı ve bu yeteneği görünür kılmayı hedeflemektedir. Bu minvalde yetenekler, idoller, menajerler, prodüksiyon şirketleri, markalar ve TV/radyo kanallarından oluşan bir ekosistem kurulmaktadır.

 

 

Spotlighter içinde kullanıcı yolculuğunu oldukça basit tutulmuştur. Kullanıcılar Spotlighter’da yeteneğini göstermek ve/veya bu yetenekle keşfedilmek üzere akım başlatabilmekte ya da başlatılmış akımlara katılabilmektedir. Spotlighter tüm kullanıcıların birbiriyle etkileşim içinde olabileceği bir sisteme sahiptir. Katılımcı olunan her yetenek akımında izleyiciler, katılımcıları oylamakta ve bir podyum oluşturmaktadır.

 

 

Akım sahibi kullanıcının başlattığı akımın canlı yayınını açmak isterse sistem, podyumdaki sıralamaya göre katılımcıları yayına otomatik bir şekilde davet etmektedir. Yayın sahibi yayını sonlandırana dek katılımcılar otomatik şekilde yayına getirilmeye devam etmektedir.

 

 

MADDE 3. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

 

 

3.1. Üye kaydı oluşturma işlemi ücretsizdir. Üyeler, üye olmayan Kullanıcılardan farklı olarak İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden belirli dönemlerde avantajlı olarak yararlandırılırlar.

 

 

3.2. Üye, diğer Kullanıcı ve Ziyaretçiler, İnternet Sitesinde bulundukları süre boyunca aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler, aksi takdirde İnternet Sitesi yönetimi bu kişilerin adresi kullanmalarını engelleyebilir ve kişiler hakkında yasal işlem başlatabilir:

 

 

3.2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin İnternet Sitesinde yorum (içerik) olarak paylaşılması yasaktır.

 

 

3.2.b. İnternet sitesinin tasarımı, fonksiyonları, çalışma prensibi, görsel ve yazılı içeriği üzerindeki her tür hak Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’ye aittir, bu kişilerden izinsiz olarak kısmen de olsa kopyalanamaz ve kullanılamaz.

 

 

3.2.c. Üye Kullanıcılar üye kaydı oluştururken belirledikleri kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliğinden sorumludurlar. Bu bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşmaları ve bunlara kullandırmaları nedeniyle oluşabilecek her tür zarardan doğrudan ilgili Üye Kullanıcı sorumludur.

 

 

3.2.d. Üye Kullanıcılar ve diğer Kullanıcılar, ürün satın alma işlemi esnasında başkasına ait IP adresi, e-posta adresi, kullanıcı adı ve benzeri kişisel verileri kullanmamalıdırlar. Aksi durum “kimlik hırsızlığı” teşkil edebilir ve hakkınızda yasal işlem başlatılması gerekebilir. Bu hükme aykırı hareket eden kişiler her tür hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılır.

 

 

3.2.e. İnternet sitesinin güvenliğini tehdit edecek, Sitede yer alan fonksiyonların çalışmasını engelleyecek işlemlerde bulunması, yazılımların kullanılması, İnternet Sitesi ve ara yüzünde yer alan bilgilerin Site yönetiminin kontrolü dışında elde edilmeye çalışılması yasaktır. Bu hükme aykırı hareket eden kişiler her tür hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılır.

 

 

MADDE 4. SORUMLULUKLAR

 

 

4.1. İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Site işleyişini verimli hale getirmek ve ürün/hizmet kalitesini artırmak amacıyla takip edilmektedir.

 

 

4.2. Üye kaydı oluşturan Üye Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup kendisine ait e-posta adresi ile şifresini işbu Sözleşmeye uygun şekilde girerek uygulama ve uygulamanın internet sitesine giriş yapabilir. Bununla birlikte, Spotlighter.app uygulamasının kullanılabilmesi için cep telefonu bilgisinin doğrulanması gerekmektedir. Bu doğrultuda kullanıcının üye olurken verdiği e-posta adresi ve doğrulama için onay kodu gönderilecek cep telefonunun kendisine ait ve aktif olması gerekmektedir. Üye (sistemsel bir arıza olmadıkça) yalnızca bir e-posta adresini yazılıma tanıtabilir. Üyelikle ilgili tüm aktivasyon, bilgilendirme ve yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi iletişim adresi olarak esas alınır. İletişim adresinin yanlış verilmesinden dolayı meydana gelecek gecikmelerden ve olası, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Spotlighter sorumlu tutulamaz.  Üye, İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Üye, bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin bizatihi kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

4.3. Kullanıcı, Sitede bulunan ürün ve hizmetlerden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasal düzenlemeler, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile _https://spotlighter.app/ internet adresi veya Spotlighter uygulaması üzerinden yayınlanacak her türlü bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve mevzuata aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

 

 

4.4. Kullanıcının işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve İnternet Sitesinde yayınlanan Bildirimlere uymadığının tespiti halinde, Kullanıcının Siteden yararlanması süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya Üye Kullanıcı kaydı kapatılabilir.

 

 

4.5. Üye Kullanıcı, diğer Kullanıcı ve Ziyaretçiler, birbirlerinin Siteyi kullanmalarını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

 

4.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden elde edilmiş dijital ve basılı hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve sair fikri haklarla ilgili açıklamaları silemez veya çıkartamaz.

 

 

4.7. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Üye Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran Kullanıcının Üyelik Kaydı sonlandırılır.

 

 

4.8. Sitenin belirli alanlarında o alana özel farklı kurallar ve yükümlülükler bildirilebilir. Bu alanlardan yararlanan kişiler, işbu Sözleşmenin 4.3. hükmünde belirtildiği şekilde ilgili Bildirimlere uymak zorundadır.

 

 

4.9. Üye Kullanıcıların, diğer Kullanıcıların ve Ziyaretçilerin kişisel verileri veri koruma mevzuatına uygun şekilde işlenir. Bu kapsamda bu kişilerin web sitesinde yer alan “Aydınlatma Metni’ni” okumaları gerekmektedir.

 

 

4.10. Üye Kullanıcı ve diğer Kullanıcılar Site üzerinden yapacakları alışverişlerde kullandıkları ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri vb.) doğru olduğunu bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Üye Kullanıcılar, üye işlem alanına kaydettikleri ödeme bilgilerinin sonraki işlemlerde kullanılmasına onay verirler.

 

 

MADDE 5: SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

 

 • Spotlighter Platformu’nda yayınlanması, kullanılması ve/veya kendisinin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi sebebiyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) tazmin eder ve bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından öne sürülen tüm taleplerden Şirket’i beri kılar.

 

 

 • Spotlighter hizmetlerini kullanımı sonucu vuku bulan her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarardan; (iii) Şirket sunucularına ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (iv) Spotlighter hizmetlerine gönderilen veya Spotlighter hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (v) Spotlighter hizmetlerinden yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin veya Kullanıcı içeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; (vi) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (vii) Spotlighter hizmetlerinin tümünün veya hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere Şirket’in makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.

 

 

MADDE 6: HİZMETİN KULLANIMINDA GEÇERLİ KISITLAMALAR

 

 

SPOTLIGHTER’ın verdiği hizmetlerin ticari veya kamusal alanlarda kullanımı yasaktır. Yasak kapsamına giren faaliyetler aşağıdakiler olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir: (i) Hizmetlerin işbu Sözleşme kapsamında niyet edilen ve izin verilenin dışında herhangi bir biçimde kullanma amaçları için her türlü teknik müdahalede bulunmak; (ii) herhangi bir Hizmet İçeriğini kopyalamak ve/veya kamuya açıklamak; (iii) başka herhangi bir kişiye herhangi bir kullanıcı adı veya parola atamak; (iv) Hizmet İçeriğinin çoğaltılmasını/dağıtılmasını korumak için yerleştirilen Hizmetler içindeki herhangi teknik mekanizmaları atlatmak; (v) Hizmetleri geçerli kanunları ihlal ederek kullanmak ve (vi) geçerli coğrafi/bölgesel kısıtlamaları gözetmemek.

 

 

MADDE 7: UYGULAMA LİSANSI

 

 

“Uygulama”, Hizmetlere erişmek için kullanılan ve SPOTLIGHTER tarafından sağlanan bir uygulama veya başka teknik arabirim anlamına gelir. İşbu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak SPOTLIGHTER size, sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz ilgili cihazlarda kişisel kullanım için Uygulamayı indirme, çalıştırma ve kullanma konusunda kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı ve iptal edilebilir bir lisans vermektedir. Bu tür bir lisans, Spotlighter hizmetlerini herhangi bir açıdan değiştiren veya tamamlayan ve ayrı bir lisans ve ilgili dokümantasyonla birlikte dağıtılmayan güncellemeler ve yükseltmeler için de geçerlidir. Uygulama size lisans verilmektedir, SPOTLIGHTER, Uygulama cihazlarınıza kurulduktan sonra bile Uygulamanın bütün kopyalarının fikri ve sınai mülkiyet haklarını elinde tutar. SPOTLIGHTER, tüketici haklarınıza halel gelmemesi koşuluyla işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini başka bir yasal kişiye devredebilir veya yükümlülüklerini taşere edebilir veya alt lisans olarak verebilir. Ancak üyeler, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini başka bir kişiye devredemez veya bu yükümlülükleri taşere edemez veya alt lisans olarak veremez.

 

 

MADDE 8: ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI

 

 

Sosyal medya hizmetleri, üçüncü taraf tek oturum açma araçları, üçüncü taraf uygulamaları, mobil platformlar ve cihazlarınızın telekom operatörleri gibi üçüncü taraf hizmetlerine hizmetlerimiz aracılığıyla erişirseniz, bu üçüncü taraf hizmetlerinin ürünler ve hizmetler üzerindeki faaliyetleriniz hakkında bilgiler de dahil olmak üzere hakkınızda bilgi toplayabilir ve kendi gizlilik politikalarına uygun olarak ürün ve hizmetleri kullanımınız hakkında üçüncü taraf hizmetlerdeki bağlantılarınızı bilgilendirebilir.

 

 

Bu doğrultuda, Spotlighter tarafından dijital platform aracılığıyla sunulan hizmetler üçüncü taraf uygulamaları ve cihazları ile entegre edilebilir. İlgili üçüncü taraf uygulamaları ve cihazlarını kullanmanız siz ve üçüncü taraf arasındaki ek koşullara tabi olabilir. Bazı uygulama ve cihazlar hizmetlerimize erişim sağlamada bizimle uyum içinde olmayabilir. Bu yüzden üçüncü taraf uygulama ve cihazları ile erişim sağlayacağınız dijital platform hizmetlerimize yönelik herhangi bir garanti sunmayız.

 

 

MADDE 9: KULLANICI İÇERİĞİ

 

 

Spotlighter Hizmetleri’nin izin verdiği ölçüde, her türlü müzik eseri (ses kayıtları ve ilgili müzik besteleri), işitsel görsel eserler (müzik videoları, klipler ve “sahne arkası” denilen işitsel görsel içerik dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın), diğer video veya ses eserleri, görüntüler, grafikler, metin, eser sahipliği eserleri, dosyalar, belgeler, uygulamalar, sanat çalışmaları, ticari markalar, ticari adlar, meta veriler, albüm başlıkları, ses kayıt başlıkları, fikri mülkiyet veya bunlarla ilgili malzemeler veya Spotlighter’a ilettiğiniz herhangi diğer yaratımlar (“Kullanıcı İçeriği”), sadece sizin tarafınızdan ve/veya lisans sahipleriniz tarafından üretilir, sahiplenilir ve kontrol edilir. Hiçbir Kullanıcı İçeriğinde fikri mülkiyet sahipliği haklarımızın olduğunu iddia etmemekteyiz. Kullanıcı İçeriğinizi SPOTLIGHTER’a doğrudan gönderdikten (“ilettikten”) sonra Kullanıcı İçeriğinizde sahip olabileceğiniz her tür fikri mülkiyet sahipliği hakkını elinizde tutmaya devam edersiniz. Spotlighter Hizmetleri aracılığıyla herhangi bir Kullanıcı İçeriğini ilettikten sonra SPOTLIGHTER (ve SPOTLIGHTER alt yüklenicilerine) türev eserleri saklama, sergileme, akış yapma, çoğaltma, tanıtma, halka açık gösterme, oluşturma ve kullanma hakkını ve Kullanıcı İçeriğini Hizmetlerde veya Hizmetler aracılığıyla bilinen veya gelecekte tasarlanacak herhangi ve bütün cihazlar üzerinden dağıtma ve başka şekilde kullanma hakkını vermektesiniz. Bu bağlamda;

 

 

9.1. SPOTLIGHTER’a verdiğiniz haklar, münhasır değildir (yani başkalarına Kullanıcı İçeriğini kullanmalarına izin vermekte özgürsünüz), bu haklar herhangi bir telif ücretine de tabii değildir (yani yayınladığınız Kullanıcı İçeriğinin Spotlighter kullanımı için size ödeme yapmak zorunda değiliz), bu haklar alt lisans verilebilir (Spotlighter hizmetlerinin sağlanması için iştiraklerimizi, alt yüklenicilerimizi kullanabiliriz), bu hakların kullanımı süresiz ve dünya çapındadır.

 

 

9.2. SPOTLIGHTER’a ilettiğiniz Kullanıcı İçeriğinin, aşağıdaki şekilde olduğunu teyit etmektesiniz: (i) Söz konusu içerik tamamen size aittir (ii) İletmiş olduğunuz içerikle herhangi bir üçüncü tarafın, fikri mülkiyet hakları, gizli bilgi hakları veya özel hayatın gizliliği hakları dahil haklarını ihlal etmediğinizi kabul etmektesiniz; (iv) Kullanıcı İçeriği’nin bütün kanunlara ve işbu sözleşmenin şartlarına uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

 

 

9.3. İşbu Sözleşmeyi ihlal ettiğini veya saldırgan, yasadışı olduğunu veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğini veya herhangi bir üçüncü tarafın güvenliğine zarar verdiğini veya tehdit ettiğini düşündüğümüz Kullanıcı İçeriği dahil herhangi bir Kullanıcı İçeriğini reddedebilir, yayınlamayı reddedebilir veya silebiliriz. Kullanıcı İçeriğini gözetmek, izlemek veya yönetmek konusunda size veya herhangi başka bir kişiye karşı hiçbir yükümlülüğümüz yoktur. Kullanıcı İçeriğini işbu sözleşme hükümleri kapsamında yönetebilir, gözden geçirebilir, gerekmesi halinde sistemlerimizde imha edebiliriz.

 

 

9.4. İletmiş olduğunuz Kullanıcı İçeriğinden tamamen Üyeler sorumludur. Üyeler ilgili haklara sahip olmadığı hiçbir içeriği yüklememe, paylaşmama veya başka şekilde kullanmayacaklarını peşinen kabul ederler. Özellikle, Kullanıcı İçeriği içindeki telif hakkıyla korunan yaratımın herhangi bir yetkisiz kullanımı, üçüncü taraf haklarının ihlalini oluşturabilir ve bu durum kesinlikle yasaktır. Bu tür ihlallere ilişkin olarak SPOTLIGHTER’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

MADDE 10: YASAK İÇERİK ve FAALİYETLER

 

 

Üye, aşağıdaki özelliklere sahip hiçbir Kullanıcı İçeriğini yüklememeli veya paylaşmamalıdır:

 

 

 • Açıkça saldırgan olan veya ırkçılık, bağnazlık, nefret veya herhangi bir grup veya bireye karşı her türlü fiziksel zarar teşvik eden;
 • Başka bir kişiyi taciz eden veya tacizi savunan;
 • Kişileri cinsel yolla veya şiddet yoluyla sömüren;
 • Çıplaklık, aşırı şiddet veya rahatsız edici konu içeren veya yetişkin bir web sitesine bağlantı içeren;
 • Kişisel verileri pazarlama faaliyetine konu edinen;
 • Herhangi bir kişiye karşı gizlilik veya güvenlik riski oluşturan veya yaratan bilgi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgi oluşturan veya tanıtan veya istismarcı, tehdit edici, müstehcen, karalayıcı veya iftiracı olan yasadışı faaliyetler veya davranışı teşvik eden;
 • Başka bir kişinin telif haklı eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyasını oluşturan veya tanıtan, örneğin bunlara korsan bilgisayar programları veya bağlantılar sağlamak, imalatçının kurduğu kopyalamaya karşı korunmuş cihazları atlatmak için bilgi sağlamak veya korsan müzik veya korsan müzik dosyalarına bağlantılar sağlamak;
 • “İstenmeyen posta,” “zincir mektuplar” veya istenmeyen toplu postalama, anında mesajlaşma, “spimming” veya “spamming” iletimi içeren;
 • Kısıtlı veya sadece parolayla erişilen sayfalar veya gizli sayfalar veya görüntüler içeren (başka bir erişilebilir sayfaya/sayfadan bağlanmayanlar);
 • Herhangi bir suç faaliyeti veya girişimi destekleyen, tanıtan faaliyetleri içeren;
 • Başka kullanıcılardan ticari veya yasadışı amaçlar için parolalar veya kişisel olarak belirleyici bilgiler alan;
 • SPOTLIGHTER’ın önceden yazılı onayı olmadan, yarışmalar, çekiliş, takas, reklam veya saadet zincirleri gibi her türlü kullanıcı takibi, ticari faaliyetler ve/veya satışlar içeren veya
 • Herhangi bir kişinin gizlilik haklarını, reklam haklarını, telif haklarını, ticari marka haklarını, sözleşme haklarını veya başka haklarını ihlal eden,

 

 

içerikler Kullanıcı İçeriği olarak yüklenemez.

 

 

Ayrıca Üyeler sağlayacakları Kullanıcı İçeriğine ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerin hiçbirini yapmamayı peşinen kabul ederi.

 

 

 • Çocuk pornografisi, sahtekarlık, müstehcen malzeme ticareti, uyuşturucu ticareti, kumar, taciz, takip ederek taciz, spamming, spimming, virüs veya başka zararlı dosyalar gönderme, telif hakkı ihlali, patent ihlali veya ticari sır hırsızlığı dahil suç teşkil eden veya zararlı faaliyetler.
 • Spotlighter hizmetlerinin bir parçası olan herhangi bir güvenlik teknolojisini veya yazılımını atlatmak veya değiştirmek, atlatmaya veya değiştirmeye çalışmak veya herhangi başka bir kişiyi veya kişiye atlatmaya veya değiştirmeye teşvik etmek veya yardım etmek;
 • Herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının işlevselliğini kesen, yok eden veya sınırlayan veya başka şekilde izin veren virüslerin, botların, solucanların veya herhangi başka bilgisayar kodunun, dosyaların veya programların kullanımını içeren faaliyet;
 • Başka bir kullanıcı, üye veya kişiyi taklit etmek veya taklit etmeye çalışmak;
 • Herhangi bir zamanda başka bir kullanıcının hesabını, kullanıcı adını veya parolasını kullanmak veya parolanızı herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmek veya herhangi bir üçüncü tarafın hesabınıza erişmesine izin vermek;
 • Hesabınızı satmak veya başka biçimde devretmek;
 • Hizmetleri yetkisiz veya izin verilmeyen biçimde kullanarak üçüncü bir kişi adına ticari faaliyette bulunmanızın karşılığında bu kişiden ödeme veya değerli herhangi bir şey kabul etmek.

 

 

İşbu madde kapsamındaki hükümlerin herhangi bir şekilde ihlali Sözleşmenin 10. Madde kapsamında SPOTLIGHTER tarafından haklı nedenle derhal feshedilmesi sonucunu doğurur.

 

 

MADDE 11: FESİH

 

 

Spotlighter hizmetlerini ve/veya Hizmet İçeriğini fiili veya şüpheli olarak yetkisiz kullanmanız, suiistimaliniz veya Sözleşmeyi ciddi biçimde ihlaliniz durumunda işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshedebilir ve hesabınızı kapatabilir veya Hizmetlere erişiminizi askıya alabiliriz. Böyle bir durumda Spotlighter Hizmetlerine erişemeyeceğinizi peşinen kabul etmiş olursunuz.

 

 

İşbu sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hükümlerin herhangi bir şekilde ihlali sözleşmenin SPOTLIGHTER tarafından haklı nedenle derhal feshedilmesi sonucunu doğurur.

 

 

MADDE 12: GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 

12.1. Gizlilik

 

 

Taraflar işbu Sözleşme sona erse dahi, birbirlerinin finansal, ticari, teknolojik vb. bilgi ve sırlarını saklamayı, herhangi bir şekilde elde edecekleri birbirlerine ait dolaylı veya dolaysız gizli bilgiyi kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını, bunlara ilişkin belge ve dokümanları üçüncü şahıslara vermeyeceklerini, tüm gizli bilgilerin kopyalarını, nüshalarını veya sair araçlarını diğer taraf istediği takdirde geri vereceklerini veya bunları yok edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Taraflar gizli bilgilerin kendi çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından bu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı şekilde ifşa edilmemesini ya da dağıtılmamasını temin etmek için kendilerinden beklenen tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

 

 

Taraflar birbirlerinin çalışanlarına, müşterilerine ve muhatap oldukları diğer kategorideki ilgili kişilere dair kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile sair mevzuat doğrultusunda kullanacaklarını, bunların gizliliğine dair her tür idari ve teknik tedbiri alacaklarını taahhüt ederler.

 

 

12.2. Kişisel Verileri İşleme ve Aktarma Kuralları

 

 

Taraflar sözleşmenin ifası için gerekli olan asgari kategorideki kişisel verileri güvenli yöntemlerle birbirlerine aktarırlar. Bu veriler, sözleşmenin ifası dışında yalnızca taraf temsilcisinin ayrıca aydınlatılması halinde ve mevzuatla öngörülen hukuki sebepler doğrultusunda kullanılır. Taraflar bu verileri güvenli ortamlarda saklamak ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikalarına uygun olarak ve en geç on yıl içerisinde imha etmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda her bir taraf kendi hukuka aykırı eyleminden sorumludur.

 

 

12.3. Aydınlatma Yükümlülüğü

 

 

Sözleşme tarafları, birbirlerinin hissedarlarının, ortaklarının, yetkililerinin ve çalışanlarının (hepsi birlikte “taraf temsilcisi” olarak anılır) verilerini faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası amaçları ve şartlarıyla sınırlı olarak işler. Her taraf süreç boyunca kullanılacak ve aktarılacak kişisel verilerle ilgili olarak kendi taraf temsilcisini diğer taraf adına aydınlatmakla ve bu işlemi tevsik etmekle yükümlüdür.

 

 

Spotlighter  Aydınlatma Metni ve Aday Aydınlatma Metni, işbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı Üye, üyelik işlemini tamamlayarak Site’ye üye olduğunda Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan  Aydınlatma Metni ve iş- staj başvurusunda bulunduğunda Aday Aydınlatma Metni,’nı okuduğunu ve anladığını beyan etmiş sayılmaktadır.

 

 

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için  Aydınlatma Metni ve Aday Aydınlatma Metni’ni  inceleyiniz. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Spotlighter’a [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

MADDE 13: SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

 

 

SPOTLIGHTER önceden haber vermeksizin sistemde ve/veya yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, sistem ürünlerinin yeni versiyon ve/veya sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir, Üye bu yeni sistemi ve/veya yeni yazılı dokümanları ancak “güncelleme” bedelini ödeyerek güncel sistemi kullanabilir. SPOTLIGHTER isterse güncellemeleri belli sürelerle ücretsiz şekilde yapabilir.

 

 

MADDE 14: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KULLANIMI

 

 

İnternet Sitesi’nin ve Spotlighter.app uygulamasının bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları NEO Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş’ye aittir. Yazılım yapısı, düzeni, tasarımı, görselleri, içinde yer alan her türlü içerik ve bilgi ile yazılımın kaynak kodları Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’ye ait fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturur. Tüm bu varlıklar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korunmaktadır. İşbu Sözleşme, yazılımın ve/veya içeriğin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Üye ve/veya Kullanıcıya vermemekte ve buna ilişkin tüm haklar Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş tarafından saklı tutulmaktadır. Bu doğrultuda, Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na (SMK) göre ortaya çıkabilecek marka, patent, faydalı model, ticari sır, süreç, üretim yöntemi, fikir, buluş, taslak, tasarım, model araştırma sonucu, test sonucu, üretim bilgisi, performans bilgisi, plan, metot, spesifikasyon gibi SMK kapsamındaki tüm sınai ürünler (kısaca “Sınai Ürünler”) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ortaya çıkabilecek telif hukukunun kapsamına giren tüm fikri ürünler (kısaca “Fikri Ürünler”) ile bunların mali haklarının ve diğer yan haklarının tamamı üzerinde münhasır ve süresiz olarak tek hak sahibidir. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre cezai yaptırıma sahiptir.

 

 

MADDE 15: MUHTELİF HÜKÜMLER

 

 

15.1. FERAGAT OLMAMASI

 

 

İşbu Sözleşme ile tanınan haklardan feragat, ilgili Tarafça yazılı olarak yapılmadığı ve imzalanmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. Herhangi bir Tarafın işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan, yetkiden veya imtiyazdan feragat olarak kabul edilmeyecektir veya tek başına veya kısmen kullanım, söz konusu hakkın, yetkisini veya imtiyazın başkaca kullanımını veya gelecekte kullanımını veya işbu Sözleşmedeki herhangi bir diğer hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanılmasını engellemeyecektir.

 

 

15.2. BÖLÜNEBİLİRLİK

 

 

İşbu Sözleşmenin, yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar verilen bir hükmü veya şartı, işbu Sözleşmenin diğer hüküm ve şartlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar söz konusu yasadışı, geçersiz veya icra edilemez hüküm veya şartı, niyetlerini mümkün olan en yakın şekilde yansıtan bir hüküm ile değiştirmeyi kabul ederler.

 

 

15.3. DEVİR ve TEMLİK             
Taraflar işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın açık ve yazılı izni olmaksızın gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere/kurumlara devredemez. Aksi durumda yapılan devir veya temlik taraflar açısından geçerli kabul edilmeyecektir.

 

 

15.4. DELİL SÖZLEŞMESİ          
Taraflar, işbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda her iki tarafın defter, evrak, eposta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi gereğince münhasır delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

15.5. MÜCBİR SEBEP

 

 

İşbu sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen ve tarafların kendi iradeleri dışındaki veya kendilerine isnat olunamayacak sebeplerle (deprem, sel, olağanüstü hal, terör, savaş, Dünya Sağlık Örgütü tarafında küresel ölçekte salgın hastalık-pandemi ilan edilmesi ve bu ilana bağlı olarak devlet makamları tarafından ülkesel salgın hastalık hali veya devletin resmi kurumlarınca ya da İstanbul Ticaret Odası tarafından ekonomik kriz olarak kabul edilen ekonomik dalgalanmalar, grev, lokavt, vb.) borçların ifası imkânsız hale gelirse ve mücbir sebep durumu üç (3) ayı aşarsa tarafların, o güne kadarki yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi şartıyla, Sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme hakkı doğar.

 

 

MADDE 16: TEBLİĞ ADRESİ

 

 

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda İşbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların kanuni ikametgahlarına yapılmış sayılacağını, adres değişikliklerini değişiklikten itibaren 2 (iki) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu hususun geçerli olmaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme çerçevesinde temerrüde ilişkin ihbarlar, fesih ihbarları ve bu konulara cevaben yapılacak ihbar ve ihtarlar noter kanalı ile yapılmadıkça bağlayıcı olmaz.

 

 


MADDE 17: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 

 


Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Üye’nin İnternet Sitesi Kullanım Koşullarına aykırı hareket etmesi ve/veya SPOTLIGHTER’nın telif haklarını ihlal etmesi halinde işbu sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erecektir.

 

 

MADDE 18: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş’nin resmi defter, ticari kayıtlarının, veri tabanının, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 19: YETKİLİ MAHKEME

 

 

İşbu Sözleşmenin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici niteliğindeki Üye şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üyenin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

 

MADDE 20: YÜRÜRLÜK MADDESİ

 

 

Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin ve Spotlighter Aydınlatma Metni’nin, Aday Aydınlatma Metni’ni ayrı ayrı tıklanmak suretiyle dijital ortamda onaylanmasıyla birlikte Üye, Sözleşmenin bütün maddeleri hakkında bilgilendirildiğini, tüm hüküm ve koşulların yürürlüğe girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.